Skład muzyki

Często słuchając jakiejś muzyki nie do końca wiemy czego słuchamy. Nie wiemy z czego składa się utwór muzyczny. Ten z średniowiecza, czy ten aktualny zawierają szereg niezmienionych od stuleci elementów muzycznych. Większość utworów muzycznych nie składa się tylko z jak to się utarło melodii, dźwięku. Utwór składa się także z wielu innych składniowych czynników. Możemy je porównać do orkiestry, która […]