Muzyka
Skład muzyki

Skład muzyki

Często słuchając jakiejś muzyki nie do końca wiemy czego słuchamy. Nie wiemy z czego składa się utwór muzyczny. Ten z średniowiecza, czy ten aktualny zawierają szereg niezmienionych od stuleci elementów muzycznych. Większość utworów muzycznych nie składa się tylko z jak to się utarło melodii, dźwięku. Utwór składa się także z wielu innych składniowych czynników. Możemy je porównać do orkiestry, która bez pełnego składu nie będzie brzmiała tak samo, i każdy muzyk jest w niej potrzebny. Jednym z dość znanych nam elementów, oprócz melodyki, którą już wymieniliśmy jest agogika. Może to dla nierozumiejących tego słowa to coś dziwacznego, lecz to po prostu jest to zwyczajne tempo muzyczne. Agogika wyznacza szybkość, z jaką ma być wykonany utwór muzyczny. Tempo w muzyce oznaczają słowa włoskie, jest to oznaczenie umownie przyjęte, choć występują też w wydaniach narodowych oznaczenia tempa w językach ojczystych. Kolejnym bardzo ważnym elementem muzyki jest rytm. Porządkuje on materiał melodyczny w czasie. Rytm jest bardzo ważnym elementem muzyki, bez które praktycznie nie może ona istnieć. W skład utworu wchodzi również dynamika. Jest to element określający natężenie dźwięku w różnych momentach działa muzycznego. Oznaczenia dynamiki to również umowne oznaczenia włoskie. Doskonale znane wszystkim forte czy piano. Dynamika to element silnie perswadując na psychikę człowieka. Do muzyki możemy zaliczyć może mniejsze, ale jakże równie ważne elementy, takie jak harmonika, która porządkuje wszystkie współbrzmienia między dźwiękami, poszczególne interwały oraz barwa dźwięku. Każdy z wymienionych wyżej elementów jest bardzo ważny i bez niego muzyka nie funkcjonuje.